Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012 - 2017)
Trong 2 ngày 3 và 4/4/2012, Công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012 - 2017) với sự tham gia của 188 đại biểu đến từ 31 công đoàn cơ sở.

Tới dự có đồng chí Mai Trọng Nhuận – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Công Phong - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Đồng chí Trần Kim Đỉnh – Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN đã trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn ĐHQGHN khóa III, trong đó nêu bật những thành tựu chủ yếu , bài học kinh nghiệm và phương hướng nhiệm vụ công tác của Công đoàn khóa IV. Về cơ bản, Công đoàn ĐHQGHN đã hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ III, đã từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động, đã bám sát chức năng của tổ chức Công đoàn ở Trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện đúng Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn. Hoạt động của Công đoàn ĐHQGHN đã góp phần khẳng định vị thế và uy tín của ĐHQGHN, góp phần tạo cơ sở thuận lợi cho sự phát triển ĐHQGHN trong giai đoạn mới. Công đoàn ĐHQGHN đã phát huy tốt vai trò trong việc tích cực tham gia vào một số hoạt động chung của ngành, ĐHQGHN và khối các ĐHQG, đại học khu vực; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, thúc đẩy liên thông, liên kết giữa các đơn vị, xây dựng tinh thần cộng đồng ĐHQGHN; tích cực tham gia chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức của các đơn vị; tham gia chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị trực thuộc; Công đoàn tiếp tục tham gia tích cực và kịp thời các hoạt động xã hội, từ thiện, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao; Công đoàn nhiều đơn vị đã tham gia triển khai Nhiệm vụ chiến lược ở nhiều cấp độ,…
Với khẩu hiệu hành động “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Thiết thực”, Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kì IV đã đề ra một số chỉ tiêu trọng yếu: Có trên 80% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu thi đua các cấp và trên 80% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; trên 70% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh, xuất sắc; ít nhất 150 đoàn viên Công đoàn được kết nạp Đảng; Phấn đấu 100% cán bộ, viên chức nắm được và vận dụng vào thực tiễn việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nội dung và giải pháp các cuộc vận động trong đó có cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời hiểu đúng và đầy đủ các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV, Chiến lược phát triển đHQGHN đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN (2011 - 2015), Kế hoạch nhiệm vụ năm học của ĐHQGHN và những vấn đề về đổi mới ở ĐHQGHN và các đơn vị…
Đồng chí Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng hoa cho đồng chí Trần Kim Đỉnh - Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN khóa III
​Thay mặt  Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, đồng chí Phùng Xuân Nhạ nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công Đoàn và những thành tích mà Công đoàn các cấp ĐHQGHN đã đạt được đồng thời hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền trong công tác Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua. Những thành tích mà Công đoàn và cán bộ, viên chức ĐHQGHN đạt được thời gian qua góp phần quan trọng vào sự phát triển và tô thắm thêm truyền thống ĐHQGHN và thương hiệu ĐHQG Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập từ 15/11/1945.  
Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ lưu ý, trong 5 năm tới là giai đoạn mà toàn cầu hóa càng sâu rộng, kinh tế tri thức phát triển mạnh, do đó con người và tri thức trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia và cũng là giai đoạn phát triển dựa vào đại học và đây là giai đoạn nước rút để đến năm 2020 cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp thông qua ba đột phá chiến lược, ĐHQGHN sức phấn đấu, quyết tâm cao độ và tăng tốc nhanh để đến năm 2020 vươn lên nhóm 200 trường đại học tiên tiến của thế giới. 
Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ đề nghị Công đoàn các cấp của ĐHQGHN cần tập trung làm tốt phương hương, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2012-2017 đã nêu trong Báo cáo chính trị của đại hội, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: sáng tạo triển khai giải pháp hiệu quả để làm cho toàn thể cán bộ, viên chức có được khát vọng sáng tạo khoa  học và cống hiến với khí phách và tinh thần ĐHQGHN là đạt đỉnh cao dựa và tri thức, sáng tạo, tiên phong, chất lượng cao, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, trụ cột của giáo dục đại học Việt Nam, hướng tới chuẩn mực quốc tế; Tích cực tham gia giải quyết và chủ động đề xuất các chính sách, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt các chủ trương lớn của ĐHQGHN về Nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế; phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là triển khai các hoạt động và đánh giá cán bộ theo sản phẩm đầu ra; đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện giữa các đơn vị; áp dụng tin học trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai công việc; vận động cán bộ, viên chức làm quen với văn hóa giao dịch qua mạng Internet; tích cực tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng và triển khai hệ thống thông tin tích hợp, đặc biệt là động viên cán bộ chủ động khai báo đầy đủ thông tin vào các trường dữ liệu về cán bộ; Chủ động, tích cực tham gia hiệu quả vào việc triển khai các giải pháp góp phần nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên, trọng tâm là động viên đội ngũ giảng viên; Tích cực hơn nữa trong việc tham gia thực hiện Nhiệm vụ chiến lược; Tập trung làm tốt công tác củng cố xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh.
Đại hội đã bầu ra 23 đồng chí vào BCH Công đoàn ĐHQGHN khóa IV (nhiệm kì 2012 - 2017).

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :