Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 10 và 11: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng
Ngày 19/6/2012, tại Phòng 203 đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 10 và 11. Đồng chí Mai Trọng Nhuận – Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN cùng đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản: Báo cáo hoạt động quý I và quý II năm 2012 của Đảng bộ ĐHQGHN; Báo cáo kiểm điểm tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kết luận của Đảng ủy (khóa III) về“Các giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ”; Báo cáo kiểm điểm tình hình triển khai và thực hiện Kết luận của Đảng ủy khóa IV về “Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý thuộc Nhiệm vụ chiến lược; Báo cáo kiểm điểm tình hình triển khai và thực hiện Kết luận của Đảng ủy khóa IV về"Phát triển bền vững các nguồn tài chính để xây dựng ĐHQGHN từng bước đạt chuẩn quốc tế”; Báo cáo tóm tắt về Dự án Việt – Nhật; Báo cáo kiểm điểm tình hình triển khai và thực hiện Kết luận của Đảng ủy khóa IV về“Đổi mới quản trị đại học để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ĐHQGHN; Chương trình công tác năm học 2012 - 2013 của Đảng ủy ĐHQGHN; Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của ĐHQGHN; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm học 2012 – 2013; Báo cáo liên quan đến Kết luận của Thanh tra chính phủ về liên kết đào tạo ở ĐHQGHN; Báo cáo về hoàn thiện Quy chế Đào tạo đại học và Sau đại học ở ĐHQGHN; Báo cáo về tiếp tục hoàn thiện và phát triển cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN; Báo cáo đề xuất Chính sách thu hút và sử dụng cán bộ khoa học trình độ cao ở ĐHQGHN. 
Hội nghị tiến hành bầu bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.  
Trên cơ sở thảo luận, thống nhất các ý kiến phát biểu và kết quả bỏ phiếu, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 10 và lần thứ 11 quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Đó là, thông qua các văn bản: Báo cáo hoạt động quý I và quý II năm 2012 của Đảng bộ ĐHQGHN; Chương trình công tác năm học 2012 - 2013 của Đảng ủy ĐHQGHN; Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của ĐHQGHN; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm học 2012 – 2013.
Nhất trí cho chủ trương và ra kết luận về: Kết luận của thanh tra chính phủ về liên kết đào tạo ở ĐHQGHN; ̀ hoàn thiện Quy chế Đào tạo đại học và Sau đại học ở ĐHQGHN; tiếp tục hoàn thiện và phát triển cơ cấu tổ chức của ĐHQGHN; về Chính sách thu hút và sử dụng cán bộ khoa học trình độ cao ở ĐHQGHN.
Hội nghị thông qua kết quả bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Đinh Văn Hường vào Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Hội nghị giao Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng ủy viên và các đại biểu dự hội nghị để hoàn chỉnh các văn bản, ban hành và chỉ đạo thực hiện các nội dung đã thông qua tại hội nghị này.

 Vũ Văn Thắng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   |