Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2013
Sáng 28/ 3, tại hội trường 10/ 12 – ĐHQGHN, Đảng ủy ĐHQGHN tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2013.

Tham lễ khai giảng có Đại tá, TS. Đặng Bá Minh, nguyên Chủ nhiệm khoa LS Đảng, Học viện Chính trị Quân sự, cùng các học viên là cán bộ, sinh viên đến từ các đơn vị trong ĐHQGHN.
Tham gia lớp bồi dưỡng lần này các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lớp học góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác, ý thức phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng viên trong giai đoạn mới.

 Ngọc Bích - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :