Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 6, khóa XI
Nhằm giúp cán bộ các đơn vị thuộc ĐHQGHN nắm vững nội dung nghị quyết Trung ương 6, sáng 11/ 4/ 2013, Đảng bộ trung tâm thông tin – thư viện và các chi bộ Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Viện Vi sinh vật và công nghệ sinh học, Trung tâm TT&QHCC phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 6, khóa XI.

Thuyết trình tại Hội nghị có Đại tá, TS. Đặng Bá Minh, nguyên Chủ nhiệm khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quân sự cùng các đồng chí Bí thư, Đảng ủy viên và hơn 80 Đảng viên, đối tượng cảm tình thuộc các đơn vị trên
Tại hội nghị, Đại tá, TS. Đặng Bá Minh quán triệt nghị quyết Trung ương 6 bao gồm các vấn đề: tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ của đất nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, công tác đầu tư xây dựng đội ngũ nghiên cứu khoa học, công nghệ; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, để toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức ĐHQGHN hiểu rõ, nắm vững quan điểm chỉ đạo Đảng, nhà nước và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, nhằm nâng cao nhận thức chính trị góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 

 Ngọc Bích - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :