Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Để đánh giá công tác Tuyên giáo thời gian qua, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; phổ biến và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy (BTVĐU) ĐHQGHN về công tác Tuyên giáo trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức cuộc họp mở rộng ngày 10/5/2013.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hường – UVBTVĐU, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN; đồng chí Phạm Hồng Tung – Đảng ủy viên, Phó Trưởng BTGĐU ĐHQGHN; các đồng chí Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo ban Tuyên giáo các đơn vị thành viên, trực thuộc;lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN;BCH Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên, Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN.
Thay mặt Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN, đồng chí Đinh Văn Hường báo cáo những kết quả cơ bản đã đạt được, một số tồn tại thời gian qua, cũng như các giải pháp để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cho biết, thời gian qua, việc triển khai tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, của ĐHQGHN được thực hiện tốt, có những đổi mới nhất định; công tác quán triệt nghị quyết, kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chủ trương của Ban Giám đốc ĐHQGHN được tiến hành kịp thời, đầy đủ; công tác giáo dục truyền thống, xây dựng và nâng cao tinh thần cộng đồng, các hoạt động xây dựng và quảng bá hình ảnh ĐHQGHN ra bên ngoài được quan tâm triển khai và đạt được những kết quả đáng khích lệ; nhận thức của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên về sự nghiệp đổi mới của Đảng, về vị trí, vai trò và trách nhiệm của ĐHQGHN được nâng cao.
Đồng chí Trưởng Ban cũng đánh giá và ghi nhận đóng góp của các cơ quan truyền thông ĐHQGHN trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, đặc biệt là thông tin các sự kiện lớn của ĐHQGHN được tổ chức bài bản, chưa để xảy ra sơ suất hay sự cố lớn.
Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của Đảng ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới”, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định, Quy chế mới về ĐHQG sau khi được Chính phủ thông qua; kỷ niệm 20 năm Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN; các chủ trương đổi mới của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN về cải cách hành chính, tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc; định hướng đại học nghiên cứu; chủ động nắm bắt và phản ánh đúng, chính xác tư tưởng, dư luận của cán bộ, học sinh, sinh viên và học viên sau đại học ở ĐHQGHN để kịp thời xử lý...
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận một cách tích cực, đưa ra các góp ý, giải pháp nhằm nâng cao tính chủ động và hiệu quả hoạt động tuyên giáo thời gian tới./.

 

 Bình Minh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :