Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW ở ĐHQGHN
Thực hiện kế hoạch làm việc được Bộ chính trị giao, sáng 16/10/2013, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa VII về công tác lý luận và định hướng công tác đến năm 2020 do đồng chí Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc làm việc tại ĐHQGHN.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN cùng thủ trưởng một số đơn vị thành viên và các nhà khoa học có chuyên môn gắn với lý luận.

Đoàn công tác đã nghe đại diện Đảng ủy ĐHQGHN trình bày một số nội dung trao đổi về công tác nghiên cứu lí luận ở ĐHQGHN. Báo cáo nêu rõ tình hình nghiên cứu lí luận, vận dụng, tổng kết thực tiễn tại ĐHQGHN; Những biện pháp chủ yếu thúc đẩy công tác nghiên cứu lí luận, vận dụng, tổng kết thực tiễn và những đề xuất định hướng nghiên cứu lí luận, vận dụng, tổng kết thực tiễn từ nay đến năm 2020.

Các nhà khoa học đến từ Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐHKT, Khoa Luật đã nêu những hoạt động thực tiễn trong công tác nghiên cứu lí luận, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực nghiên cứu lí luận và những kiến nghị đối với công tác này.

Các đại biểu cho rằng, cần làm rõ và nghiên cứu sâu thêm về những vấn đề của thời đại hiện nay; làm rõ giá trị của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; về văn hóa – đạo đức – con người; mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế,…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Tạ Ngọc Tấn đã ghi nhận những ý kiến phong phú và có chất lượng của ĐHQGHN đóng góp cho Đề án tổng kết và bày tỏ sự cảm ơn đối với đội ngũ cán bộ quản lí, cán bộ khoa học của ĐHQGHN, đã quan tâm và phản ánh phong phú thực tiễn của công tác nghiên cứu lí luận hiện nay. Đồng chí cũng chia sẻ sự ghi nhận của Đoàn công tác đối với các kiến nghị của ĐHQGHN đối với Trung ương Đảng, Ban Bí thư về một số nội dung liên quan đến Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Xuân Nhạ và đồng chí Tạ Ngọc Tấn cùng bày tỏ sự nhất trí cao về việc cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan đào tạo - nghiên cứu lí luận, đặc biệt là cần thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa ĐHQGHN và Học Viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh thông qua việc thực hiện các nghiên cứu chung.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ đặc biệt nhấn mạnh đề nghị của ĐHQGHN với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về việc cho phép tổ chức thí điểm tổ chức giảng dạy môn lí luận theo phương pháp mới, theo hướng đưa ra các tình huống cụ thể vào bài giảng, tham gia giải quyết vấn đề của thực tiễn.

Cùng với Hội đồng Lí luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ĐHQGHN được chọn làm đơn vị khảo sát của Ban chỉ đạo là sự đánh giá cao của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương với ĐHQGHN, một trong những cơ sở tổ chức đào tạo và nghiên cứu về lí luận có truyền thống, đã có những đóng góp và thành tựu có ý nghĩa quan trọng.

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :