Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV
Sáng 12/4/2014, Đảng ủy ĐHQGHN khóa IV đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Kim Sơn.

Dự Hội nghị có đại diện Thành ủy Hà Nội; các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN; lãnh đạo văn phòng, Uỷ ban kiểm tra và các ban của Đảng ủy ĐHQGHN; Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng của ĐHQGHN; Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội sinh viên ĐHQGHN.
Hội nghị đã nghe, thảo luận một số nội dung quan trọng như đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm mà đảng bộ xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong quý 2 năm 2014. Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy đã đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy ĐHQGHN về điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN; thảo luận và ra kết luận về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN, góp phần phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, trong quý 1 năm 2014 toàn Đảng bộ đã nỗ lực, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Nổi bật là: việc thực hiện điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN tiếp tục được triển khai đảm bảo mục tiêu, nội dung và tiến độ đề ra; công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác tư vấn tuyển sinh đại học năm 2014 được đẩy mạnh và triển khai đạt hiệu quả cao; việc xây dựng và triển khai Đề án đổi mới tuyển sinh theo lộ trình; quy hoạch ngành, chuyên ngành đã được hoàn thành làm cơ sở để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo của từng đơn vị cũng như nâng cao thương hiệu, vị thế của ĐHQGHN trong nước và quốc tế; triển khai rà soát, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm lực khoa học và công nghệ của ĐHQGHN và hoàn thành tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới theo chỉ đạo của Bộ Chính trị...
Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đã chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong quý 2 năm 2014, trong đó tập trung hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN (2016 – 2020) và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2015; triển khai rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành phù hợp với Nghị định và Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN; tiếp tục triển khai điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy ĐHQGHN, đồng thời các cấp ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong đơn vị mình; triển khai Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao của ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030; tiếp tục chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 và tổ chức tốt kỳ thi sau đại học đợt 1 năm 2014; hoàn thành việc rà soát, đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ của ĐHQGHN và tiếp tục triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm phát triển bền vững vùng Tây Bắc...
Về hoạt động khoa học và công nghệ, trên cơ sở đánh giá thực trạng, tiềm lực khoa học và công nghệ của ĐHQGHN, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh khoa học và công nghệ là một trong hai trụ cột, đóng vai trò chủ lực trong quá trình phát triển ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu. Hoạt động khoa học và công nghệ của ĐHQGHN phải hướng tới tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh, tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước và được chuyển giao ứng dụng trong thực tiễn, phục vụ thiết thực cho cộng đồng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ ĐHQGHN cần đi tiên phong thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ, mạnh dạn đổi mới tư duy, thể chế, chính sách, phương thức triển khai và phát triển các nguồn lực về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ của ĐHQGHN. Với quyết tâm của cả hệ thống, đặc biệt là có được sự tâm huyết và chủ động của các nhà khoa học, đồng chí Bí thư Đảng ủy tin tưởng rằng hoạt động khoa học và công nghệ của ĐHQGHN trong thời gian nhất định sẽ phát triển mạnh cả về lượng và chất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

 

 

 

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :