Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
ĐHQGHN tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 379 cán bộ, viên chức và sinh viên
Cuối tháng 5 vừa qua, Đảng bộ ĐHQGHN đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, viên chức và sinh viên trong toàn ĐHQGHN. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho cán bộ, viên chức có 172 người tham gia. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho sinh viên có 207 người tham gia.

Tại hai lớp học này, các học viên đã được nghe giảng về những chủ đề lớn như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… qua sự trình bày ngắn gọn, súc tích cùng với những phân tích sâu sắc của các giảng viên thuộc Ban Tuyên giáo - Thành uỷ Hà Nội, Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Quận ủy quận Cầu Giấy và Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị ĐHQGHN.

Đây là các lớp học được Đảng uỷ ĐHQGHN tổ chức định kỳ hàng năm, song song với việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại các trường đại học thành viên của ĐHQGHN, nhằm trang bị những hiểu biết cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từng bước bồi dưỡng, giáo dục và giác ngộ những quần chúng ưu tú đi theo lý tưởng cộng sản.

 Tin & ảnh: Mai Hương - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :