Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kì 2020 - 2025: Kết nối – Chuyên nghiệp – Kiến tạo
Ngày 29/6/2020, tại Nhà Điều hành ĐHQGHN, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kì 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hiệu - Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN khóa V, nhiệm kì 2015 - 2020 đã trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI. Đồng chí chia sẻ, Đại hội diễn ra trong bối cảnh ĐHQGHN đang có bước chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định danh tiếng, xác lập vị trí đại học hàng đầu Việt Nam và ghi danh vào nhóm các trường đại học tốt nhất Châu Á và thế giới.

Trong 5 năm qua (2015-2020), với vai trò là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc và Ban chấp hành các đoàn thể, Cơ quan ĐHQGHN đã có những bước phát triển trên nhiều phương diện, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ ĐHQGHN vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức. 

Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020); xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của toàn Đảng bộ trong giai đoạn 2020-2025 một cách sát thực và đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của ĐHQGHN trong thời gian tới.

Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN có 11 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 115 đảng viên là công chức, viên chức, người lao động (CCVC, NLĐ) ở các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Đảng bộ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng khác trong Đảng bộ ĐHQGHN để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ ĐHQGHN. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Cơ quan và các chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V và các chỉ thị, nghị quyết quan trọng khác của Trung ương và cấp uỷ cấp trên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hiệu quả trong tham mưu công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội được nâng lên. Các đảng viên thuộc Văn phòng và các Ban của Đảng ủy ĐHQGHN đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành các báo cáo, kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; biên tập nhiều chuyên đề và tham mưu để Đảng ủy ban hành 15 kết luận và 01 nghị quyết chuyên đề; tham mưu để Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành 21 kết luận chuyên đề về các vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và những vấn đề lớn của ĐHQGHN; đồng thời  tham mưu để Đảng ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Bên cạnh công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN, trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ khối Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã chỉ đạo các đảng viên thuộc Văn phòng của các tổ chức đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn thanh niên ĐHQGHN) bám sát nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu xây dựng các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN, đồng thời tham mưu đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương đó tới các tổ chức đoàn thể trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác chính trị, tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ. Đảng ủy đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ ĐHQGHN và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy ĐHQGHN; chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục; chủ trì tổ chức và tham gia đầy đủ, có trách nhiệm đối với các hoạt động chung của ĐHQGHN trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy đã quan tâm động viên, khuyến khích tinh thần chủ động sáng tạo, tự chủ trong công việc, đồng thời thường xuyên quan tâm, chăm lo đến quyền lợi của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; chỉ đạo công đoàn và chi đoàn cơ quan tổ chức nhiều hoạt động chung, góp phần làm tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, viên chức, người lao động và các bộ phận trong cơ quan ĐHQGHN. 

Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các chi bộ đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, trọng tâm là Chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và được lồng ghép thông qua các hoạt động chuyên môn, công tác quản lý và điều hành của Cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của ĐHQGHN. 

Đảng ủy cũng đã quan tâm tăng cường giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị về giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và tổ chức; thực hiện nghiêm túc việc viết, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ĐHQGHN.

Đồng chí Nguyễn Hiệu - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN khóa V, nhiệm kì 2015 - 2020 trình bày báo báo cáo chính trị tại Đại hội khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, thực hiện tốt. Chất lượng công tác phát triển đảng viên được quan tâm và có kết quả rõ rệt. Việc tổ chức bồi dưỡng, xem xét kết nạp đảng viên mới luôn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Đảng. Trong cả nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp được 28 đảng viên mới, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Đại hội V đề ra là kết nạp từ 18-20 Đảng viên. 100% số Đảng viên mới được kết nạp là các quần chúng và Đoàn viên thanh niên ưu tú, có những đóng góp tiêu biểu trong các hoạt động ở Cơ quan, có trình độ, vững vàng về chuyên môn và lý luận chính trị. Đảng bộ đã cử 38 lượt quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và cử 25 Đảng viên mới tham dự các lớp bồi dưỡng về Đảng do Đảng ủy ĐHQGHN tổ chức. Các đồng chí Đảng viên mới đều được quan tâm bồi dưỡng về tư tưởng, lý luận chính trị; 100% số đảng viên dự bị được công nhận là đảng viên chính thức đúng thời hạn quy định.

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động của Cơ quan được tổ chức thực chất, hiệu quả, không phô trương, hình thức, có đánh giá sản phẩm rõ ràng. Nhờ đó, thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí đã thực sự đi vào thực tiễn; cán bộ và đảng viên trong Cơ quan luôn đề cao trách nhiệm trong thi hành công vụ, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ do tổ chức giao.

Đại diện Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN đồng thời cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cũng như những giải pháp khắc phục và bài học kinh nghiệm.

Tuy còn hạn chế và một số tồn tại cần khắc phục nêu trên, trong cả nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ cùng với toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động; lãnh đạo Cơ quan hoàn thành tốt chức năng tham mưu, giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy ĐHQGHN phát triển theo hướng Đại học nghiên cứu. Phát huy được khối thống nhất, đoàn kết nội bộ; hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan đầu nhiệm kỳ và Nghị quyết Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã thể hiện rõ tính tiên phong, trách nhiệm của người đảng viên, góp phần vào sự thành công chung của ĐHQGHN.

Đánh giá chung, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu đặt ra đầu nhiệm kỳ, đặc biệt là các nhiệm vụ bổ sung và các chỉ tiêu được Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ quyết nghị đều đã được toàn Đảng bộ triển khai thực hiện tốt. Nhiều nhiệm vụ và chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ về đổi mới quản trị đại học, cải cách và hiện đại hóa hành chính; công tác xây dựng Đảng; phát triển đảng viên và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần nhìn nhận thẳng thắn và thực sự cầu thị, Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN đã chỉ rõ hạn chế, yếu kém trong tổ chức, lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực công tác. Những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua, trước hết thuộc về trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan, mà trực tiếp là trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy. Ban Thường vụ và Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN xin được tự phê bình và nghiêm túc nhận trách nhiệm trước lãnh đạo ĐHQGHN, trước Đại hội và toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kì 2020 - 2025, với khẩu hiệu hành động Kết nối – Chuyên nghiệp – Sáng tạo, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN xác định mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN gương mẫu, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Cơ quan ĐHQGHN có môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo ĐHQGHN. 

Từ những tiền đề đã trải qua trong hơn 25 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn 5 năm tới, ĐHQGHN có các điều kiện thuận lợi để phát triển bứt phá. Tuy nhiên, thách thức đối với một cơ quan tham mưu tổng hợp và giúp việc trong quản lý, điều hành mang tính đầu não như Cơ quan ĐHQGHN đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hội nhập thực sự với khu vực và mang tính quốc tế để hoàn thành được sứ mệnh tham mưu chỉ đạo thành công nhiều nhiệm vụ lớn, tác động và có tầm ảnh hưởng khu vực và quốc gia.

Cơ quan ĐHQGHN có cơ sở vững chắc bước vào giai đoạn thực hiện các nhiệm vụ mới, đó là: hệ thống chính trị đã được xây dựng, củng cố đang phát huy sức mạnh; mô hình, vị trí và định hướng phát triển ĐHQGHN đã được khẳng định rõ tại các văn bản pháp luật của Nhà nước; thể chế, các chiến lược, kế hoạch dài hạn đã được xây dựng và công bố; văn bản quản lý điều hành của ĐHQGHN đã được xây dựng đồng bộ v.v. Đây là các điều kiện quan trọng, làm cơ sở để tập thể cán bộ Đảng viên và toàn Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới và tin tưởng sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng mà Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ghi nhận và biểu dương công tác tổ chức cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Đại hội. Đồng chí cho rằng, trong nhiệm kì qua, thành tựu thì nhiều song Đảng ủy Cơ quan đHQGHN cần quan tâm đến ý kiến tham luận về các cơ chế hiệu quả quản lý theo qui trình, qui định sang quản lý theo hướng dịch vụ.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đánh giá cao ý kiến về việc xây dựng môi trường thúc đẩy sáng tạo, thúc đẩy không khí sáng tạo làm việc, qua khuyến khích công việc, chuẩn đầu ra, thu nhập để cán bộ viên chức yên tâm cống hiến ... Phát huy truyền thống của ĐHQGHN để Cơ quan thành hình mẫu trong công tác quản trị.

Đồng chí Phó bí thư thường trực nhấn mạnh, 5 năm qua ĐHQGHN rất tự hào với việc xác lập ĐH định hướng nghiên cứu, đưa những điều kiện đảm bảo chất lượng thì nay gặt hái những thành công. Với ĐHQGHN, mọi bảng xếp hạng, ĐHQGHN đều đướng đầu và được xã hội đánh giá cao. Thành tựu của ĐHQGHN nói chung cũng chính là thành tựu của tham mưu, giúp việc của các chi bộ, Văn phòng và các ban chức năng trong chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Thành tựu thì nhiều song tôi muốn góp ý với các tham luận trình bày tại Đại hội, nhiều điểm cần khắc phục. Khác với trước đây quản lý theo qui trình, qui định, thì giờ chuyển sang quản lý theo hiệu quả trong công việc, theo hướng kiến tạo.

Tính chuyên nghiệp chưa cao có thể do từ năng lực hoặc do bản chất cá nhân của từng con người. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hiệu quả công công việc là điều cần thiết.

Cơ quan ĐHQGHN cần quan tâm đến việc nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ viên chức. Nâng cao kết nối trong nội bộ cũng như kết nối trong, ngoài. Trong nhiệm kì tới, Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN cần tiếp tục quan tâm xây dựng nền hành chính kiến tạo, dựa trên nguyên tắc minh bạch, tăng cường kết nối, xây dựng tập thể đoàn kết. Cùng với đó, quan tâm đến xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Đại hội đã bầu Ban chấp Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 – 2025.

       Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN khóa VI, các đồng chí Đảng ủy viên đã bầu đồng chí Trần Quốc Bình - Chánh Văn phòng ĐHQGHN, Bí thư Chi bộ Văn phòng ĐHQGHN giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025

>>>>> Các tin bài liên quan:

- Phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến ở Châu Á, đóng góp tích cực vào sự phát triển khoa học cơ bản của nước nhà

- Phát huy truyền thống, đổi mới toàn diện với mục tiêu phát triển thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

- VNU – CEA: Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội Chi bộ Ban Đào tạo nhiệm kì 2020 - 2022 - Phát huy các giá trị cốt lõi của ĐHQGHN

- Đại hội Chi bộ Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

-  Đại hội Chi bộ Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn Nhân lực nhiệm kì 2020 – 2025

- Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kì 2020 - 2025 của Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ: Tự chủ- Sáng tạo- Hiệu quả

 Thanh Hà - VNUMedia
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   |