Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày 23/4/2021, Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn và các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy ĐHQGHN.

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Đảng bộ ĐHQGHN

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Đảng bộ ĐHQGHN.

Theo đó, Đảng bộ ĐHQGHN đã quán triệt nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng một cách nghiêm túc. Ban Thường vụ Đảng ủy đã triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người học góp ý cho Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, qua đó cũng quán triệt những định hướng lớn của Đảng, Thành ủy trong công tác xây dựng Đảng, chiến lược phát triển đất nước và Thủ đô trong giai đoạn tới.

Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, sau Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, Ban Thường vụ Đảng ủy (khóa VI) đã chỉ đạo xây dựng, trình Đảng ủy thảo luận, ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, Kế hoạch kiểm tra toàn khóa; thông qua 05 Chương trình công tác lớn của Đảng ủy trong cả nhiệm kỳ 2015-2020: Chương trình “Nâng cao năng lực của cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh”, Chương trình “Chuyển đổi số”, Chương trình “Phát triển đào tạo tài năng, chất lượng cao”, Chương trình “Phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ lớn, mũi nhọn”, Chương trình “Tăng cường trao đổi giảng viên và sinh viên quốc tế”, Chương trình “Đẩy nhanh tốc độ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc”.

Trong năm 2020, căn cứ chủ trương của Đảng, Chính phủ và của Đảng ủy ĐHQGHN, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã chỉ đạo tập trung nguồn lực để triển khai các Đề án, Dự án lớn đã được phê duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án mới như: Dự án khu zone 4 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và các dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới, ODA của Nhật Bản thuộc Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Dự án xây dựng đại học số ở ĐHQGHN; các chương trình khoa học và công nghệ lớn do Thủ tướng Chính phủ giao: Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam, Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa của các tác phẩm kinh điển phương Đông…

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ ĐHQGHN đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Văn kiện đại hội đảng các cấp đã đáp ứng được yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW đánh giá đúng thực trạng, tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra được các hạn chế, tồn tại, trên cơ sở các bài học kinh nghiệm được rút ra đề xuất mục tiêu, giải pháp có tính toàn diện, vừa giải quyết các nhiệm vụ trước mắt, vừa xác định các nhiệm vụ lâu dài, có tính chiến lược, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động để phát triển từng đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, làm cơ sở để phát triển ĐHQGHN đến năm 2025 đứng vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á, nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải trao giấy khen của Đảng ủy ĐHQGHN cho các tổ chức đảng trực thuộc đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt việc rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy khóa mới có đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ. Công tác giới thiệu, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp được thực hiện đúng nguyên tắc, mở rộng dân chủ, tạo sự nhất trí và đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Kết quả bầu cử cấp ủy tại đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN hầu hết đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Về công tác tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ, ĐHQGHN đã nhanh nhạy, đổi mới trong một số chính sách, giải pháp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao. Các chế độ chính sách, cơ hội phát triển của giảng viên cũng được cải thiện tốt hơn, đặc biệt là các đợt thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/nghiên cứu viên chính, giảng viên/nghiên cứu viên cao cấp diễn ra liên tục trong năm, thủ tục kéo dài thời gian làm việc đối với cán bộ khoa học cũng được cải tiến linh hoạt hơn. Những chính sách này đã cải thiện môi trường làm việc, tăng cường thu hút cán bộ khoa học về ĐHQGHN công tác. Đến nay, tỷ lệ cán bộ khoa học/tổng số cán bộ là 66%, vượt 4% so với kế hoạch. Tỷ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học là 58%, tỷ lệ cán bộ khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư là 19%.

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu trao Giấy khen của Đảng ủy ĐHQGHN cho lãnh đạo cấp ủy có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành

Về công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo vừa làm tốt việc nắm bắt tình hình chính trị nội bộ đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, sinh viên.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ ĐHQGHN được các cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu theo đúng quy định. Năm 2020, có 06 đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 18,75%); 22 đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 68,75%); 04 đơn vị được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (12,5%); 20% đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 76% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 1% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

15 cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc được tuyên dương tại hội nghị

Năm qua, toàn Đảng bộ ĐHQGHN có 163 đảng viên được kết nạp, trong đó có 81 đảng viên là sinh viên; trao tặng 10 huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 04 huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 02 huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà – Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao đổi, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Đại hội XIII của Đảng.

Đ/c Trần Hồng Hà - Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương trao đổi, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã trao giấy khen của Đảng ủy ĐHQGHN cho các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.

>>> Các tin tức liên quan:

- Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045

- Giám đốc ĐHQGHN tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn trúng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

- Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025: Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững

 Anh Nhật - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :