Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hướng dẫn triển khai các mô hình tình nguyện hè 2008
Để hỗ trợ các đơn vị triển khai các nội dung hoạt động trong mùa hè tình nguyện 2008, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hướng dẫn triển khai các mô hình tình nguyện hè 2008 với các nội dung như sau:

A. MÔ HÌNH TÌNH NGUYỆN TIẾP SỨC MÙA THI:

I. Nội dung hoạt động

1. Chỉ đạo Đội Xung kích tham gia hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2008.

2. Tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi tại các địa điểm tuyển sinh của Trường.

II. Đăng ký tham gia

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký tham gia Đội Xung kích, hoạt động Tiếp sức mùa thi đăng ký tại Văn Phòng Đoàn TN-Hội SV Trường trước ngày 11/6/2008.

III. Triển khai thực hiện

- Ban Chấp hành Đoàn Trường và BCH Hội SV Trường giao trách nhiệm chỉ đạo mảng hoạt động này cho đồng chí Phạm Huy Cường, Phó Bí thư Đoàn trường phụ trách.

B. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB/TỔ/ĐỘI/NHÓM:

I. Nội dung hoạt động

- Chỉ đạo các CLB/Tổ/Đội/Nhóm xây dựng kế hoạch và báo cáo về nội dung hoạt động tình nguyện hè 2008 và đề xuất cách thức, hình thức tổ chức các chương trình nói trên.

II. Đăng ký tham gia

- Các đơn vị lựa chọn và đề xuất danh sách sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện của đơn vị mình. Danh sách sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 8/6/2008

III. Triển khai thực hiện

- Ban chấp hành Đoàn trường giao trách nhiệm chỉ đạo mảng hoạt động này cho đồng chí Phạm Huy Cường, Phó Bí thư Đoàn trường ; đ/c Nguyễn Trung Kiên – Uỷ viên Thường vụ Đòan trường.

C. THAM GIA MÔ HÌNH TÌNH NGUYỆN THEO SỰ CHỈ ĐẠO ĐTN – HSV ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian : từ ngày 15/7 đến ngày 5/8/2008

- Địa điểm : Huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây ; huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

II. Nội dung hoạt động

Tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động xã hội, hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội ; tham gia tổ chức củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, đội tại địa phương.

Triển khai các nội dung, chương trình cụ thể trên cơ sở nội dung thống nhất với Ban chỉ đạo tình nguyện Hè Đại học Quốc gia Hà Nội và lãnh đạo địa phương.

III. Số lượng tham gia

1. Đội hình tình nguyện tại huyện Thạch Thất, Hà Tây : tham gia cùng các đơn vị thuộc ĐHQGHN với số lượng 5 đội (mỗi đội khoảng từ 25 đến 35 sinh viên). Các Liên chi dòan – Liên chi hội trao đổi, thống nhất và chủ động đăng ký với Ban chỉ đạo để lựa chọn địa bàn triển khai hoạt động của đơn vị mình.

- Các địa bàn triển khai tình nguyện 2008 tại địa bàn huyện Thạch Thất : Cẩm Yên, Hương Ngải, Đại Đồng, Lại Thượng, Phú Kim.

2. Đội hình tình nguyện tại Lương Sơn, Hòa Bình : 02 đội (từ 25 đến 35 sinh viên), được tổ chức theo hình thức (01 đội triển khai theo hướng tuyển chọn hoặc Liên khoa gồm khoảng 30 – 40 sinh viên và 01 đội liên kết với đơn vị các trường). Mô hình này sẽ do Ban chỉ đạo trao đổi và thống nhất phương án.

- Cách thức tổ chức: Sinh viên có nhu cầu tham gia mô hình tình nguyện của ĐTN – HSV Trường sẽ đăng ký tham gia trước ngày 10/6/2008, Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành tuyển chọn vào ngày 12/6/2008 tại Văn phòng ĐTN – HSV Trường (113 - 114 nhà C) từ 8h00 đến 11h00.

- Ban chỉ đạo sẽ tổ chức gặp mặt các tình nguyện viên sau khi được lựa chọn .

III. Các thức tuyển chọn : Các đơn vị đăng ký tham gia mô hình trên và tiến hành tuyển chọn sinh viên của đơn vị như mô hình tình nguyện của ĐTN - HSV trường.

IV. Triển khai thực hiện

- BCH Đoàn trường giao trách nhiệm cho đồng chí Trịnh Minh Thái, Phó Bí thư – Chủ tịch HSV trường và đ/c Nguyễn Mai Lan, Phó Chủ tịch HSV - Uỷ viên Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo, giám sát mô hình hoạt động này.

- Các đơn vị đăng ký mô hình này trước ngày 30/5/2008 và nộp danh sách toàn thể đội viên về Văn phòng ĐTN - HSV trường trước ngày 8/6/2008.

D. HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA LCĐ - LCH CÁC KHOA

1. Định hướng các nội dung

Mô hình tình nguyện về địa phương của các các đơn vị nên tập trung chú ý đến một số các mảng công tác sau:

- Tập trung góp phần nâng cao chất lượng đời sống tại địa bàn, triển khai một số các hoạt động như: tuyên truyền xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh; tuyên truyền sức khoẻ sinh sản; phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ môi trường; tham gia các hoạt động có ý nghĩa xã hội rộng lớn tại địa phương (bảo vệ, xây dựng các công trình xã hội của địa phương);

- Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ, chăm sóc các đối tượng chính sách, đối tượng có khó khăn.

- Khuyến khích các hoạt động gắn với chuyên môn.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 15/7 đến ngày 10/8/2008

- Địa điểm: theo sự đăng ký, đề xuất của các đơn vị theo hướng áp dụng chuyên môn vào mô hình tình nguyện hè 2008. Các LCĐ có mô hình tình nguyện đăng ký và nộp kế hoạch về Văn phòng Đoàn trường trường ngày 30/5/2008.

Cao điểm của đợt hoạt động “Tình nguyện hè 2008” sẽ diễn ra trong một tháng (tập trung cao điểm vào tháng 7/2008). Tuy nhiên, các đơn vị có thể tổ chức các mô hình tình nguyện từ khi sinh viên mới bắt đầu nghỉ hè.

3. Nội dung hoạt động:

Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục, các hoạt động xã hội, hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội; tham gia tổ chức củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, Đội tại địa phương, giúp đỡ bà con làm đường, sửa nhà, vệ sinh môi trường, an tòan thực phẩm,…

4. Số lượng tham gia: 25 – 35 sinh viên được tuyển chọn từ mỗi đơn vị.

5. Triển khai thực hiện:

- Ban Chấp hành Đoàn trường giao trách nhiệm cho đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Chủ tịch HSV Trường theo dõi mô hình tình nguyện trên của các đơn vị.

- Ban Chỉ đạo sẽ xem xét đề xuất của các đơn vị và thông báo tình hình cụ thể tới các đơn vị.

E. Ngoài việc tổ chức hoạt động tình nguyện theo cơ cấu các đội, BCH Đoàn trường sẽ cấp giấy giới thiệu cho đoàn viên, sinh viên về tham gia sinh hoạt đoàn, hoạt động tình nguyện tại địa phương. Các đơn vị nhận giấy giới thiệu tại Văn phòng Đoàn trường trước ngày 30/6/2007.

G. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI TÌNH NGUYỆN HÈ 2008.

1. Kế hoạch tập huấn

- Ban chỉ đạo trường sẽ lên kế hoạch tập huấn, hòan thiện nội dung tập huấn và thông báo số lượng tình nguyện viên được tập huấn và thời gian, địa điểm cụ thể.

- Các đơn vị trên cơ sở kế hoạch và nội dung đã thống nhất, lập danh sách sinh viên của đơn vị mình và đề xuất kế hoạch tập huấn với Ban chỉ đạo của ĐTN – HSV Trường.

2. Kế hoạch tổ chức ra quân và tổng kết.

- Lễ ra quân “Tình nguyện Hè 2008” của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tổ chức vào ngày 15/07/08.

- Thành phần: Tất cả các đội tham gia tình nguyện bắt đầu từ thời điểm trên.

- Các đơn vị triển khai mô hình tình nguyện Hè 2008 sẽ tiến hành báo cáo tổng kết (hoặc sơ kết với những mô hình tình nguyện còn kéo dài đến đầu năm học mới) nộp tại Văn phòng ĐTN - HSV Trường trước ngày 20/08/2008.

- Lễ tổng kết và báo công chiến dịch mùa hè tình nguyện 2008 trường ĐHKHXH&NV sẽ được tổ chức vào đầu năm học mới.

* Một số lưu ý:

+ Các LCĐ - LCH có kế hoạch hoạt động chi tiết, kế hoạch tập huấn tình nguyện viên, những yêu cầu hỗ trợ từ phía Ban chỉ đạo, dự trù kinh phí nộp Văn phòng ĐTN - HSV trường trước ngày 31/5/2008.

+ Ban chỉ đạo Hè 2008 sẽ làm việc với các LCĐ - LCH, lãnh đội các đơn vị, Phòng thông tin về công tác phục vụ mùa hè tình nguyện 2008 vào 16h30 ngày 05/ 06/ 2008.

+ Sự thay đổi về kế hoạch, thời gian, địa điểm của từng nội dung sẽ được Ban chỉ đạo thông báo cụ thể tới từng cá nhân, đơn vị liên quan trước thời điểm được tổ chức.

+ Công tác chỉ đạo, hỗ trợ

1. Ban Chấp hành Đoàn trường giao trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện việc giám sát, triển khai và báo cáo theo từng nội dung của kế hoạch Hè 2008.

2. Tuỳ theo tình hình đăng ký của các đơn vị, Ban chỉ đạo sẽ đề xuất với Nhà Trường hỗ trợ cho mỗi tình nguyện viên về trang phục tình nguyện, hỗ trợ kinh phí ăn ở, đi lại (Nội dung này sẽ được trao đổi, thống nhất và thông báo tới từng đơn vị).

3. Ban chỉ đạo sẽ cấp giấy giới thiệu về quê hương, giấy giới thiệu xin tài trợ cho các đơn vị; đồng thời hướng dẫn công tác xin tài trợ, giúp đỡ trong quá trình liên hệ, làm việc với địa phương (nếu cần thiết).

4. ĐTN – HSV Trường sẽ chỉ đạo, giúp đỡ các đơn vị trong công tác tập huấn tình nguyện viên; hướng dẫn tổng kết.

5. ĐTN - HSV Trường chỉ đạo Phòng Thông tin phối hợp với các đội tình nguyện, giúp đỡ trong công tác tuyên truyền.

6. Mỗi Liên chi đoàn – LCH SV cử 01 đồng chí trong BCH LCĐ - LCH thường xuyên theo dõi, chỉ đạo nội dung hoạt động này (có báo cáo trong kế hoạch tổ chức thực hiện). Đồng chí này sẽ đóng vai trò là cầu nối thông tin giữa Ban chỉ đạo Trường và lãnh đội các đơn vị.

7. Ban chỉ đạo sẽ có kế hoạch xuống các địa bàn tình nguyện để tìm hiểu, giúp đỡ các đội trong chiến dịch tình nguyện hè 2008.


 

H. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

1. Hướng dẫn công tác tiền trạm (cần hoàn thành trước 10/6/2008)

Các đơn vị lấy mẫu giấy giới thiệu tại Văn phòng ĐTN - HSV Trường, làm việc với cơ quan lãnh đạo địa phương, với Đoàn thanh niên địa phương để nhận được sự giúp đỡ hiệu quả nhất. Các đơn vị nên có quá trình tiền trạm để tìm hiểu kĩ về địa bàn sẽ hoạt động.

Một số gợi ý tìm hiểu:

- Tình hình kinh tế – xã hội, phong tục tập quán, dân cư của địa phương.

- Những khó khăn, yêu cầu cần giúp đỡ của địa phương nói chung và của Đoàn thanh niên địa phương nói riêng.

- Tình hình các cá nhân, gia đình thuộc diện chính sách cần giúp đỡ (với các đơn vị có công tác đền ơn đáp nghĩa).

- Nơi ăn ở, sinh hoạt cho tình nguyện viên trong thời gian tình nguyện.

2. Hướng dẫn công tác tập huấn tình nguyện viên

Tình nguyện viên cần có hệ thống kiến thức về:

- Địa bàn sẽ hoạt động (tình trạng dân cư, kinh tế – xã hội, phong tục tập quán…).

- Kiến thức về các mảng công tác tình nguyện sẽ tiến hành tại địa bàn (chăm sóc sức khoẻ sinh sản, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác thiếu nhi, công tác đoàn...).

- Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, bảo đảm sức khoẻ bản thân.

Tình nguyện viên cần được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân; tính nguyện viên phải qua sự kiểm tra kiến thức tình nguyện, công tác chuẩn bị chuyên môn (trong trường hợp mô hình có triển khai hoạt động dạy học).

3. Hướng dẫn xin tài trợ:

Các đơn vị lấy mẫu giấy giới thiệu tại Văn phòng Đoàn Trường, kèm Kế hoạch tình nguyện hè của đơn vị. Nếu đơn vị tài trợ là công ty quốc doanh thì nên liên lạc với Đoàn Thanh niên công ty đề nghị được giúp đỡ.

Gợi ý một số nguồn tài trợ (ngoài giới hạn của trường):

- Một số nhà xuất bản, tạp chí xin nguồn tài trợ về sách báo nhằm mục đích xây dựng tủ sách tại địa phương tình nguyện.

- Các công ty Văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục.

- Các công ty lương thực, may mặc.

- Nguồn tài trợ từ các Quỹ phát triển nông thôn, các tổ chức Phi chính phủ.

4. Một số chú ý trong quá trình triển khai hoạt động tình nguyện tại quê hương:

- Báo cáo, đăng ký với chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động.

- Chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, phong tục tập quán của địa phương, nêu cao trách nhiệm của người sinh viên, thể hiện tinh thần nhân văn.

- Các LCĐ cần thành lập Ban Chỉ đạo (yêu cầu trưởng ban chỉ đạo Bí thư hoặc P. Bí thư các LCĐ; LCH trưởng hoặc LCH phó các LCH); ban hành nội quy hoạt động của đội, phân chia nhóm cho phù hợp với yêu cầu hoạt động.

- Yêu cầu các đội liên lạc báo cáo với Ban chỉ đạo tình nguyện Trường về tình hình hoạt động của đội, những khó khăn cần hỗ trợ sau 1/2 thời gian tình nguyện, có các hình thức ghi chép lại hoạt động (khuyến khích làm nhật ký hoạt động, ra bản tin nhanh, nội san tình nguyện)

- Kết thúc đợt tình nguyện các đội yêu cầu địa phương cấp giấy nhận xét về hoạt động, những đóng góp của đội hoặc những kiến nghị, góp ý của địa phương về hoạt động tình nguyện.

5. Hướng dẫn công tác tổng kết/sơ kết:

Các đội sẽ tiến hành họp tổng kết và nộp cho Ban chỉ đạo Trường các loại văn bản sau:

- Báo cáo tổng kết (hoặc sơ kết) trong đó: đánh giá chung về đợt hoạt động, những khó khăn thuận lợi, mức độ hoàn thành kế hoạch, bài học kinh nghiệm; ý kiến nhận xét chung của địa phương.

- Biên bản họp đội bình xét các cá nhân (nhóm) có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động.

- Danh sách đề nghị khen thưởng cho cá nhân hoặc nhóm.

- Các sản phẩm, công trình tình nguyện (nhật ký đội, nội san tình nguyện, bản tin nhanh, các báo cáo chuyên môn...)

I. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Để mô hình hoạt động tình nguyện hè 2008 được triển khai rộng rãi, thành công, BCH ĐTN- HSV Trường yêu cầu các đơn vị thường xuyên có báo cáo từ công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện công tác tình nguyện (đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp). Mọi thông tin có liên quan xin liên hệ với:

- VP Đoàn trường (P113 nhà C) Tel: 04.5588052 (gặp đ/c Huy Cường, đ/c Mai Lan)

- Đ/c Trần Thành Nam - Bí thư Đoàn Trường: 0912013831

- Đ/c Trịnh Minh Thái - Phó Bí thư – Chủ tịch HSV Trường : 0902060882

- Đ/c Phạm Huy Cường - Phó Bí thư Đoàn trường : 0982036807

- Đ/c Nguyễn Mai Lan - UVTV – Phó Chủ tịch HSV Trường : 0915592889

- Đ/c Nguyễn Trường Sơn - Phó Chủ tịch HSV trường : 0983227187

- Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Uỷ viên Thường vụ Đòan trường : 0978229475

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên Trường ĐHKHXH&NV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :