Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Phát triển - Ổn định và Bền vững
Đó là nội dung cơ bản trong phát biểu của GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2009 – 2010 của Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, tổ chức ngày 8/9/2010.

Cùng với việc ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ viên chức của Trung tâm đạt được trong năm học vừa qua, GS.TS Nguyễn Hữu Đức đồng thời chỉ ra một số nội dung công tác mà Trung tâm cần nỗ lực trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 – 2011. Đó là: tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường - đơn vị nghiên cứu với các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN; phát huy uy tín khoa học và vị thế của một đơn vị trong ĐHQGHN, đội ngũ cán bộ của Trung tâm cần tiếp tục nỗ lực trong việc tham gia tư vấn cho Chính phủ và các bộ, ngành về các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; quan tâm đến việc tạo ra các patents mang đậm dấu ấn của CRES – VNU; nâng cao trọng số nghiên cứu trong hoạt động của đội ngũ cán bộ khoa học của Trung tâm để cùng thực hiện thắng lợi chỉ tiêu 175 bài báo công bố quốc tế trong năm 2010 của ĐHQGHN; tiếp tục phát triển mô hình nghiên cứu gắn kết đào tạo “3 + 1” tại các cơ sở trong ĐHQGHN,...

TS. Hoàng Văn Thắng (áo xanh) trao thưởng cho cán bộ viên chức có thành tích xuất sắc trong năm học 2009 - 2010

Báo cáo tại hội nghị, TS. Hoàng Văn Thắng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh các thành tựu của cán bộ viên chức đạt được trong năm học vừa qua. Theo đó, Trung tâm đã thực hiện 28 đề tài/dự án trong đó có 1 đề tài cấp Bộ, 2 nhiệm vụ Nhà nước về bảo vệ môi trường, 16 đề tài cấp ĐHQGHN do Trung tâm quản lý và 9 dự án hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, công tác đào tạo sau đại học cũng có bước chuyển biến tích cực với việc tuyển được 7 học viên và 9 nghiên cứu sinh chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững. Năm học 2009 – 2010, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường được tái thành lập là điều kiện thuận lợi để cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và định hướng sát sao các hoạt động chuyên môn của Trung tâm.

Trong năm học 2010 – 2011, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, tạo những bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đào tạo đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trong khuôn khổ của hội nghị, Giám đốc Trung tâm đã trao thưởng cho các cán bộ viên chức có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua; tập thể cán bộ đã nghe, thảo luận, biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm và Nghị quyết của Hội nghị.

 Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :