Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Phòng 407 - Nhà điều hành ĐHQGHN

Số 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37547210

Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM ĐHQGHN : ThS. Vũ Nguyên Thức

E-mail: thucvn@vnu.edu.vn

Phó bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên CSHCM ĐHQGHN: Vũ Văn Thắng

E-mail: vuthangdhqg@gmail.com

Chủ tịch Hội sinh viên: Vũ Văn Thắng

Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên:

-         Nguyễn Văn Đoàn,

-         Trịnh Minh Thái

 

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Điện thoại văn phòng: (04) 35580853; E-mail: vpdhkhtn@vnu.edu.vn

Bí thư Đoàn thanh niên: ThS. Trương Ngọc Kiểm

E-mail: kiemtn@vnu.edu.vn

Chủ tịch Hội sinh viên: Hứa Thanh Hoa

E-mail: nttvan@vnu.edu.vn

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Điện thoại văn phòng: (04) 35588052

Bí thư Đoàn thanh niên: ThS. Trịnh Minh Thái

Chủ tịch Hội sinh viên: Phạm Huy Cường - ĐT: 0989098329

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ

Điện thoại văn phòng: (04) 37548874 + 232

Bí thư Đoàn thanh niên: Vũ Văn Hải

Chủ tịch Hội sinh viên:

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ

Điện thoại văn phòng: (04) 37547528; E-mail: dhcn@vnu.edu.vn

Bí thư Đoàn thanh niên: ThS. Phạm Duy Hưng

ĐT: 0903299321

E-mail: hungpd@vnu.edu.vn

Chủ tịch Hội sinh viên: Bùi Thị Thu Hương - ĐT: 0914746178

E-mail: huongbtt_cn@vnu.edu.vn

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Khoa Luật

Bí thư Đoàn Thanh niên: Bùi Tiến Đạt

ĐT: 0983083236

Chủ tịch Hội sinh viên: Phạm Quang Huy

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Bí thư Đoàn thanh niên: Bùi Hồng Cường

Chủ tịch Hội sinh viên: Nguyễn Hải Minh

Đoàn Thanh niên Trường ĐH Giáo dục

Bí thư Đoàn Thanh niên: TS. Tôn Quang Cường

ĐT: (04) 37548676 

E-mail: cuongtq@vnu.edu.vn

Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế

Bí thư Đoàn thanh niên: Mai Nguyễn Tuyết Hoa

ĐT: 0912451979 

E-mail: hoamnt@vnu.edu.vn

Chi đoàn Khoa Sau đại học

Bí thư Đoàn thanh niên: Nguyễn Hồng Hà

ĐT: 0904116542

E-mail: nghha@vun.edu.vn

Chi đoàn Viện Công nghệ Thông tin

Bí thư Đoàn thanh niên: Lê Ngọc Thanh

ĐT: 0905.227.237

E-mail: thanhln@vnu.edu.vn

Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Bí thư Đoàn thanh niên: Bùi Hà Ly

ĐT: 0912507407

E-mail: lybh_cres@yahoo.om

Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bí thư Đoàn thanh niên: Hoàng Trọng Nghĩa

ĐT: 0912417725

E-mail: nghiaktxnn@yahoo.com

Chi đoàn Trung tâm Thông tin Thư viện

Bí thư Đoàn thanh niên: Đặng Anh Cường

ĐT: 0989347734

E-mail: cuongda@vnu.edu.vn

Chi đoàn Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Bí thư Đoàn thanh niên: Nguyễn Minh Giảng

ĐT: 0912962349

E-mail: giangnm@vnu.edu.vn

Chi đoàn Nhà in ĐHQGHN

Bí thư Đoàn thanh niên: Đỗ Tiến Thắng

ĐT: 0983323429

Chi đoàn Nhà xuất bản ĐHQGHN

Bí thư Đoàn thanh niên: Đỗ Quốc Viện

ĐT: 0983603044

Chi đoàn Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội

Bí thư Đoàn thanh niên: Phạm Hùng Hiệp

E-mail: hiepph@vnu.edu.vn

Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển Đô thị Đại học

Bí thư Đoàn thanh niên: Hoàng Xuân Thái

Chi đoàn Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Bí thư Đoàn thanh niên: Tống Văn Lợi

ĐT: 0913547378

E-mail: loitv@yahoo.com

Chi đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh

Bí thư Đoàn thanh niên: Nguyễn Đình Sơn

ĐT: (04) 32448680

E-mail: tsonnd@hsb.edu.vn

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :