danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 16:56:28 Ngày 22/04/2024 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 03/2011/TT-BNV
Ngày ban hành : 25/01/2011
Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ