danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 13:58:05 Ngày 06/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 3763/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 07/11/2012
Trích yếu : Về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại Đại học Quốc gia Hà Nội”
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội