danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 06:22:24 Ngày 01/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 02/2007/TT-BNV
Ngày ban hành : 25/05/2007
Trích yếu : Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ