danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:28:22 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 07/2010/TT-BYT
Ngày ban hành : 05/04/2010
Trích yếu : Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Cơ quan ban hành : Bộ Y tế