danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:26:07 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 07/2009/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 15/01/2009
Trích yếu : Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ