danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 07:42:45 Ngày 03/10/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 43/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 04/10/2012
Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo