danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:53:33 Ngày 13/05/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 08/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 17/02/2011
Trích yếu : Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo