danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:19:35 Ngày 27/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 57/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 27/12/2012
Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo