danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:37:31 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 01/2005/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành : 05/01/2005
Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành : Liên Bộ