danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:58:22 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 04/2005/TT-BNV
Ngày ban hành : 05/01/2005
Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành : Ủy ban Dân tộc Chính phủ