danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:35:07 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 20/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 27/04/2012
Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ