danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 16:32:08 Ngày 22/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3449/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 30/09/2014
Trích yếu : Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hợp tác Quốc tế và xuất bản ngoại văn trực thuộc Nhà Xuất bản ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội