danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:28:55 Ngày 25/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3447/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 30/09/2014
Trích yếu : Thành lập Trung tâm Dịch vụ in ấn trực thuộc Nhà Xuất bản ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội