danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:13:56 Ngày 24/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3446/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 30/09/2014
Trích yếu : Thành lập Trung tâm Kinh doanh Xuất bản và phát hành sách trực thuộc Nhà xuất bản ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội