danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:58:32 Ngày 02/10/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Đào tạo
Ký hiệu : 4280/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 14/11/2014
Trích yếu : Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội