danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:00:08 Ngày 27/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 4715/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 26/12/2013
Trích yếu : Chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Viện Tin học Pháp ngữ sang loại hình đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội