danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:23:52 Ngày 20/10/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Thi đua - Khen thưởng
Ký hiệu : 54/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 06/01/2015
Trích yếu : Quy định về Tiêu chuẩn, Quy trình xét duyệt Thi đua, Khen thưởng tại ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội