danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:37:38 Ngày 06/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thi đua - Khen thưởng
Ký hiệu : 4441/HD-DHQGHN
Ngày ban hành : 27/11/2014
Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua ĐHQGHN lần thứ IV và Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội