danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:39:52 Ngày 13/05/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Chính trị & Công tác học sinh sinh viên
Ký hiệu : 3134/HD-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 09/09/2014
Trích yếu : Hướng dẫn quản lý và sử dung thẻ sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội