danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:32:56 Ngày 18/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Chính trị & Công tác học sinh sinh viên
Ký hiệu : 1052/ĐHQGHN-CTHSSV
Ngày ban hành : 25/03/2015
Trích yếu : V/v cử sinh viên dự diễn đào văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 13 và ASEAN+3 lần thứ 3
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội