danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 13:57:17 Ngày 10/12/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thi đua - Khen thưởng
Ký hiệu : 1100/HD-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 30/03/2015
Trích yếu : Hướng dẫn Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV và Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở (Hướng dẫn số 2)
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội