danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:50:58 Ngày 16/04/2024 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 2147/ĐHQGHN-KHCN
Ngày ban hành : 12/06/2015
Trích yếu : Thông báo xét tặng Giải thưởng KHCN năm 2015 của ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội