danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 11:51:12 Ngày 21/03/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 1817/ĐHQGHN-TCCB
Ngày ban hành : 01/06/2018
Trích yếu : V/v triển khai báo cáo thống kê về công tác tổ chức cán bộ theo các biểu mẫu dùng chung của ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội