danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 19:57:35 Ngày 17/10/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Thi đua - Khen thưởng
Ký hiệu : 2829/TTr-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 30/09/2020
Trích yếu : Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Cờ thi đua cấp Bộ năm học 2019 - 2020
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội