danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:09:07 Ngày 03/12/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 68/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 12/01/2021
Trích yếu : Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huế giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội