danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:10:46 Ngày 06/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 09/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 05/01/2022
Trích yếu : Giao ông Đoàn Văn Cường phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội