danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:02:11 Ngày 25/03/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Hướng dẫn
Ký hiệu : 4633/HD-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 26/01/2015
Trích yếu : Hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án đầu tư ở ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội