danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 02:10:46 Ngày 04/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Hướng dẫn
Ký hiệu : 2988/HD-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 18/08/2015
Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển ấn phẩm khoa học quốc tế ở ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội