danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:47:23 Ngày 04/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 3009/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 11/10/2021
Trích yếu : Hướng dẫn kiểm tra tiến độ, nghiệm thu kết quả và kết thúc hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thành phần Nhiệm vụ Quốc Chí
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội