danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 21:03:00 Ngày 11/12/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3481/TB-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 20/09/2023
Trích yếu : Thông báo Chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc và Danh mục định hướng nghiên cứu ưu tiên của ĐHQGHN đến năm 2025
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội