TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 30/03/2017 GMT+7
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN
Ngày 29/3/2017, tại ĐHQGHN đã diễn ra Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, với sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn.

Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN; các Phó Giám đốc ĐHQGHN; lãnh đạo Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các ban của Đảng ủy ĐHQGHN; Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng, Trưởng các ban chức năng của ĐHQGHN, cùng các đồng chí Bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng ủy ĐHQGHN và Thủ trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQGHN.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của Đảng bộ ĐHQGHN. Theo Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, trong Quý I/2017, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ ĐHQGHN về cơ bản đã được hoàn thành. Công tác TCCB: Chỉ đạo hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đại học Luật trên cơ sở nâng cấp Khoa Luật thuộc ĐHQGHN xin ý kiến các bộ, ngành liên quan. Tổ chức Lễ ra mắt Viện Trần Nhân Tông. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục để điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức của các đơn vị: Khoa Các khoa học liên ngành; Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp; Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 07 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN. Công tác tuyển sinh, đào tạo và kiểm định chất lượng: Đã hoàn thành Đề án - phương án, ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQGHN và chỉ đạo các đơn vị đào tạo triển khai công tác tư vấn và chuẩn bị tuyển sinh đại học chính quy năm 2017. Chỉ đạo xây dựng các Đề án: “Thí điểm đào tạo Tiến sĩ theo mô hình mới tại ĐHQGHN”; “Đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế, xã hội 3 vùng (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) và các vùng kinh tế trọng điểm”; “Dạy tiếng Việt online cho người Việt Nam ở nước ngoài”; “Đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động hỗ trợ sinh viên phù hợp với quản trị đại học hiện đại”...Hoạt động khoa học công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp:  hoàn thành việc xây dựng Báo cáo kết quả, trong đó có các đề xuất tại Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo xây dựng Thuyết minh chi tiết 02 Dự án: Bộ Quốc chí và Trung tâm tư liệu Việt Nam học để báo cáo Tổng Bí thư và và các đơn vị liên quan.... Các công tác Hợp tác và phát triển, văn phòng, thanh tra pháp chế, kế hoạch tài chính, CSVC…đạt kết quả tốt, theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng: Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN năm 2016. Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền: thông qua bổ nhiệm và cử phụ trách đơn vị đối với 07 trường hợp; bổ nhiệm lại 02 trường hợp; điều động 08 trường hợp và cho thôi giữ chức vụ 02 trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN quản lý. Đặc biệt trong quý, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và chủ trì hoàn thành quy trình bổ nhiệm nhân sự Phó Giám đốc ĐHQGHN. Chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong Quí II/2017, Đảng ủy ĐHQGHN thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nội dung sau: Trong công tác TCCB, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đại học Luật trên cơ sở nâng cấp Khoa Luật thuộc ĐHQGHN theo ý kiến của các bộ, ngành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Nhật. Chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của một số đơn vị trực thuộc theo chủ trương của Đảng ủy và Hội đồng ĐHQGHN. Chỉ đạo hoàn thành và triển khai Đề án “Điều chỉnh cách tính nhân lực cơ hữu trong các cơ sở đào tạo” và Đề án “Thí điểm thu hút nhà khoa học trình độ cao là Việt kiều, người Việt Nam ở nước ngoài và các du học sinh tại ĐHQGHN và ĐHQG Tp Hồ Chí Minh”. Trong công tác đào tạo, học sinh, sinh viên và kiểm định chất lượng: Chỉ đạo triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy và tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Hoàn thành dứt điểm các Đề án: “Thí điểm đào tạo Tiến sĩ theo mô hình mới tại ĐHQGHN”; “Đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế, xã hội 3 vùng (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) và các vùng kinh tế trọng điểm”; “Dạy tiếng Việt online cho người Việt Nam ở nước ngoài”; “Đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động hỗ trợ sinh viên phù hợp với quản trị đại học hiện đại”. Hoạt động khoa học công nghệ: Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm năm 2017. Xây dựng Dự án Quốc chí Việt Nam, Dự án thành lập Trung tâm tư liệu tích hợp nghiên cứu Việt Nam tại ĐHQGHN.  Công tác xây dựng Đảng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động: chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày quốc tế lao động (01/5) và 127 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5) và các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.  Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Triển khai quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy, các chức danh lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Cùng với đó, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua dự thảo các kết luận về: kiểm điểm tình hình thực hiện Kết luận của Đảng ủy ĐHQGHN (khóa III) về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả  hoạt động của tổ chức đoàn thể quần chúng của ĐHQGHN”; kiểm điểm tình hình thực hiện Kết luận của Đảng ủy ĐHQGHN (khóa IV) về “Phát triển một số ngành, chuyên ngành, sản phẩm khoa học công nghệ đạt chuẩn quốc tế.

Thông qua các văn bản: Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Các đại biểu đã bổ sung và thông qua Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ tám, giao Ban thường vụ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện các văn bản, ban hành và chỉ đạo thực hiện.

Tại Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Đoàn Văn Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thành ủy Hà Nội chuẩn y.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị,  Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương về những kết quả mà Đảng bộ ĐHQGHN đã đạt được, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị trong quí I/2017. Đồng chí cho rằng, hội nghị lần thứ tám, BCH Đảng bộ ĐHQGHN đã tập trung thảo luận, góp ý kiến cụ thể và thống nhất cao thông qua các nội dung quan trọng đã trình bày tại Hội nghị. 

 Thu Hương - Quốc Toản - VNU
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ