TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 29/09/2020 GMT+7
Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ V: Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến
Ngày 29/9/2020, ĐHQGHN long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện lãnh đạo ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh cùng hơn 400 đại biểu là cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHQGHN.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn khẳng định, những thành quả ĐHQGHN đạt được trong thời gian qua có được từ sự nỗ lực không ngừng của các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua của ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc đại hội

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn trình bày Báo cáo tổng kết công tác Thi đua yêu nước ĐHQGHN giai đoạn 2015-2020

Tại đại hội, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và công tác Khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020. Báo cáo nêu rõ, từ Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV (năm 2015) đến nay, ĐHQGHN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học có nhiều đổi mới, chất lượng không ngừng được nâng cao, nhiều sản phẩm trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học đã đạt trình độ khu vực và quốc tế.

ĐHQGHN là đơn vị được giao chủ trì và triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học có quy mô lớn tầm cỡ quốc gia, quốc tế. ĐHQGHN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng có liên quan để nghiên cứu, tham mưu, xây dựng chính sách vĩ mô, đồng thời tích cực triển khai các chương trình nghiên cứu mang giá trị thực tiễn, đề xuất những giải pháp khả thi để giải quyết các vấn đề nhằm hỗ trợ địa phương, phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

ĐHQGHN tiếp tục khẳng định vị thế đứng đầu trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam và là đại học duy nhất của Việt Nam xếp hạng 101-150 đại học hàng đầu thế giới đối với các đại học dưới 50 năm thành lập (theo QS) và nằm trong nhóm 801-1000 đại học hàng đầu thế giới (theo THE).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm hành động “Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững” tiếp tục xác định ĐHQGHN là đơn vị nòng cột và tiên phong của hệ thống giáo dục đất nước, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài hàng đầu quốc gia; tập trung đổi mới trong các hoạt động nghiên cứu và đào tạo; tích cực tham gia giải quyết các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách cấp quốc gia, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, từng bước đạt chuẩn khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trao cờ thi đua của Chính phủ tặng ĐHQGHN - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể đạt thành tích xuất sắc năm học 2018-2019

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã phát động phong trào Thi đua yêu nước của ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025 với các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, quán triệt và triển khai tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới phong trào Thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể, của mỗi cán bộ công chức, viên chức, học sinh – sinh viên ĐHQGHN đối với công tác thi đua khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua yêu nước tại ĐHQGHN.

Thứ hai, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của từng đơn vị và của ĐHQGHN; nội dung của phong trào thi đua tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường tiềm lực, nâng cao chất lượng hoạt động KHCN, chuyển giao công nghệ, dịch vụ và thương mại hóa các sản phẩm KHCN; phát triển đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị theo hướng Đại học số; triển khai hiệu quả đúng tiến độ các dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc… góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ trình bày tham luận tại Đại hội

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về lòng yêu nước; tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng lúc; tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp; kịp thời khen thưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; thi đua khen thưởng phải là động lực và biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ công chức, viên chức, học sinh – sinh viên nhận thức tốt hơn trách nhiệm, phấn đấu hoàn thiện bản thân, góp phần vào sự phát triển chung của ĐHQGHN.

Đại diện Trường ĐH Công nghệ trình bày tham luận tại Đại hội

Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, các đơn vị cần chú trọng hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, có cơ chế, chính sách khuyến khích và trọng dụng nhân tài để tạo động lực phấn đấu, thi đua cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Đồng thời, trên cơ sở bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của ĐHQGHN, sớm xây dựng kế hoạch, chương trình thi đua cụ thể, thiết thực, thực sự tạo động lực mới cho công tác thi đua yêu nước của đơn vị mình.

Đại hội đã nghe tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghệ, Khoa Quốc tế…

Tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho ĐHQGHN vì có thành tích xuất sắc, toàn diện trong nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019; 03 tập thể thuộc ĐHQGHN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo là: Trường ĐH Công nghệ, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ).

Giám đốc ĐHQGHN trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Cùng với đó, 13 tập thể và 224 cá nhân được nhận bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân của ĐHQGHN đã được Nhà nước trao tặng nhiều hình thức khen thưởng và danh hiệu cao quý: 07 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 34 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 02 tập thể và 03 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 03 tập thể và 9 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 tập thể và 18 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 08 tập thể và 46 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 141 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 106 tập thể và 297 cá nhân được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 25 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

 

 Thu Giang
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ