TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 14:50:09 Ngày 26/08/2021 GMT+7
ĐHQGHN đẩy mạnh cải cách hành chính
Cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính là các yếu tố cần thiết trong quá trình chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng. Gần đây, ĐHQGHN đã và đang thúc đẩy chuyển đổi số, hình thành mô hình đại học số hóa trong tương lai gần.

Giao điện đăng nhập Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNU - OFFICE

Trên tinh thần Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số tại Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 9/4/2019, ĐHQGHN đã thực hiện ký số đối với các văn bản điện tử và xử lý công việc, công văn đi/đến trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNU-Office. Trong quá trình triển khai, Văn phòng ĐHQGHN đã làm thủ tục đăng ký cấp chữ ký số cho các đơn vị thành viên, trực thuộc và một số đơn vị cấp dưới. Hiện nay, công tác vận hành phần mềm và triển khai ký số cơ bản ổn định trong toàn ĐHQGHN.

Nhằm thực hiện triệt để và khai thác tối ưu tính năng ký số, quản lý văn bản điện tử liên thông trong toàn hệ thống, ngày 24/8/2021, ĐHQGHN đã ban hành văn bản số 2468/ĐHQGHN-VP đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai thống nhất việc thực hiện văn bản điện tử có ký số và luân chuyển trên hệ thống VNU-Office.

Theo đó, từ ngày 6/9/2021, Văn phòng ĐHQGHN chỉ tiếp nhận các văn bản điện tử, có ký số từ đơn vị. Trường hợp đơn vị gửi văn bản giấy, Văn phòng yêu cầu trả lại và gửi theo đường điện tử có ký số. Văn phòng tiếp nhận văn bản giấy gắn với các nội dung sau: văn bản mật, văn bản liên quan đến đấu thầu, nhân sự, tổ chức, đơn thư.

Giao diện quản lý văn bản và xử lý công việc VNU - OFFICE

Với mục tiêu cắt giảm các thủ tục hành chính không còn phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả và thuận tiện hơn cho các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu đối với người dạy và người học, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền và tự chủ cho các đơn vị trong toàn hệ thống, vừa qua, ĐHQGHN đã ban hành văn bản số 2479/ĐHQGHN-VP về việc đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính.

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN tổ chức rà soát về thực trạng các thủ tục hành chính của đơn vị mình, cũng như các thủ tục hành chính có tính liên ngành, liên đơn vị để chủ động cắt giảm, điều chỉnh đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi của đơn vị hoặc đề xuất ĐHQGHN xem xét điều chỉnh. Đồng thời, người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, viên chức và người lao động của đơn vị được biết và tổ chức tiếp nhận các ý kiến đề xuất cắt giảm, điều chỉnh thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Cán bộ, viên chức và người lao động thuộc ĐHQGHN trực tiếp rà soát các thủ tục hành chính (của đơn vị và của ĐHQGHN) có liên quan tới triển khai công việc của cá nhân đó, đề xuất điều chỉnh hay cắt giảm (nếu có) những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn.

ĐHQGHN tiếp nhận các ý kiến phản hồi, đề xuất của đơn vị và cán bộ, viên chức và người lao động bằng văn bản hoặc phiếu khảo sát trực tuyến trước ngày 20/9/2021. Văn phòng sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định lộ trình triển khai ngay trong năm học 2021-2022.

 Trần Huy - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ