TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 28/03/2022 GMT+7
Phiên họp thứ 1 Hội đồng Trường ĐH Công nghệ: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng công tác năm 2022
Ngày 26/3/2022, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN đã tổ chức phiên họp thứ I Hội đồng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm bàn thảo về phương hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Nguyễn Việt Hà điểm lại một số dấu ấn của Trường

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Nguyễn Việt Hà đã điểm lại một số dấu ấn của Trường ĐH Công nghệ, tiền thân là Khoa Công nghệ, trực thuộc ĐHQGHN năm 1999. Đến nay, Nhà trường đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, cơ cấu tổ chức, bộ máy đã hoàn thiện và phát triển với 08 Khoa/Viện đào tạo, 18 chương trình đào tạo đại học, 12 chương trình đào tạo thạc sĩ và 08 chương trình đào tạo tiến, hơn 200 giảng viên và nghiên cứu viên chất lượng cao, trong đó có 06 giáo sư và 27 phó giáo sư. Năm 2021, Trường có 304 bài báo khoa học, trong đó có 160 bài ISI/Scopus, 18 sản phẩm khoa công và công nghệ được cấp bằng sở hữu trí tuệ.

Phó Hiệu trưởng Chử Đức Trình được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng,
Trưởng phòng KHCN Nguyễn Hoài Sơn được bầu giữ chức vụ Thư ký Hội đồng

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Trường ĐH Công nghệ đã tiến hành bầu các chức danh trong Hội đồng. Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Chử Đức Trình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2022-2027.

Trên cơ sở lắng nghe kết quả hoạt động của Nhà trường trong năm vừa qua, các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến cho kế hoạch hoạt động tiếp theo của Nhà trường.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy đánh giá cao sự thay đổi mang tính thích ứng của Nhà trường thời gian qua

Với tư cách là thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy đánh giá cao sự thay đổi mang tính thích ứng của Nhà trường trong thời gian qua với việc mở mới hàng loạt chương trình đào tạo liên ngành, phù hợp với xu hướng của thế giới như: Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Hàng không vũ trụ, Công nghệ kỹ thuật xây dựng… Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho rằng, Nhà trường cần tiếp tục đổi mới trên tinh thần quản trị, chú trọng phát triển các phòng thí nghiệm thực hành bên cạnh hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu; Nâng cao tính phân cấp, phân quyền và trách nhiệm giải trình tới từng bộ phận, phòng ban, đơn vị; Học hỏi kinh nghiệm và mô hình tự chủ của các đại học lớn ở trong và ngoài nước.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn cho rằng, yếu tố quan trọng nhất của tự chủ là công tác cán bộ

Theo Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn, yếu tố quan trọng nhất của tự chủ là việc phát triển đội ngũ. Phó Giám đốc yêu cầu, Trường cần nhanh chóng xây dựng Quy chế làm việc của giảng viên Nhà trường trên cơ sở Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên tại ĐHQGHN mới được ban hành tạo động lực để giảng viên, cán bộ nghiên cứu gắn bó lâu dài với đơn vị, tổ chức. Bên cạnh đó, Trường cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác với địa phương, tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Hữu Quyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VNPT Technology đề xuất Nhà trường nghiên cứu, xây dựng chương trình hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ theo hình thức cử sinh viên tới doanh nghiệp làm thực tập sinh. Chương trình nhằm mục đích tăng cường tính chủ động, sáng tạo của sinh viên, đồng thời giúp doanh nghiệp lựa chọn được nhân sự có năng lực, kỹ năng tốt. Ông Trần Hữu Quyền cũng gợi ý Nhà trường xây dựng và định vị thương hiệu bằng việc phát hiện, bồi dưỡng sinh viên, học viên SĐH trở thành các sản phẩm đào tạo chất lượng cao.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng Trường ĐH Công nghệ đã quyết nghị 06 nhiệm vụ trọng tâm của Trường trong năm 2022, bao gồm: (1) Xây dựng hệ thống văn bản nội bộ để thực hiện đầy đủ trách nhiệm tự chủ gắn với giải trình trên các mặt hoạt động; (2) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, hành chính, thu hút nguồn nhân lực chuyên môn giỏi hợp tác và làm việc tại Trường; (3) Rà soát, cập nhật nội dung các chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, tinh gọn và hiệu quả, đẩy mạnh đào tạo kết hợp với hoạt động kết nối doanh nghiệp; (4) Phát triển các nguồn lực và cơ chế hỗ trợ để tiếp tục nâng cao chất lượng, số lượng công bố khoa học quốc tế, các sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm công nghệ được ứng dụng, chủ động mở rộng hợp tác trong và ngoài nước đặc biệt chú trọng trao đổi sinh viên quốc tế, hợp tác Trường – Viện – Doanh nghiệp và các hoạt động đổi mới sáng tạo; (5) Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, nâng cao chất lượng sau đánh giá, kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN và của Bộ Giáo dục & Đào tạo; (6) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của Nhà trường, đẩy mạnh công tác truyền thông và nâng cao vị thế, hình ảnh của Trường ĐH Công nghệ.

Hội đồng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 19 thành viên, trong đó có 04 thành viên đương nhiên và 15 thành viên được bầu tại hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường tổ chức ngày 24/12/2021. Các thành viên của Hội đồng Trường bao gồm đại diện ĐHQGHN, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, đại diện cán bộ, giảng viên, các doanh nghiệp đối tác uy tín. Tiêu chí bầu thành viên Hội đồng Trường được thực hiện theo quy định của Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Việc thành lập Hội đồng Trường là dấu mốc đặc biệt của Trường ĐH Công nghệ, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai, đồng thời khẳng định sự thống nhất trong đa dạng với nhiều mô hình phát triển của ĐHQGHN. Hội đồng Trường là cơ quan quyền lực cao nhất của Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN.

Danh sách Hội đồng Trường ĐH Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2027

STT

Họ tên

Chức vụ công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

Ông Chử Đức Trình

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

Phó Chủ tịch

2

Ông Nguyễn Hoài Sơn

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Trường ĐH Công nghệ

Thư ký

3

Ông Bùi Thế Duy

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thành viên

4

Ông Phạm Bảo Sơn

Phó Giám đốc ĐHQGHN

Thành viên

5

Ông Nguyễn Hữu Đức

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

6

Ông Hà Minh

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO

Thành viên

7

Ông Trần Hữu Quyền

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông VNPT Technology

Thành viên

8

Ông Tào Đức Thắng

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel

Thành viên

9

Ông Nguyễn Việt Hà

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

10

Ông Nguyễn Anh Thái

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

11

Ông Đinh Triều Dương

Chủ nhiệm Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

12

Ông Trần Quốc Long

Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh, Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

13

Ông Bùi Ngọc Thăng

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

14

Ông Phạm Mạnh Thắng

Chủ nhiệm Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

15

Bà Lê Thị Phương Thoa

Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

16

Ông Lê Sỹ Vinh

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

17

Ông Bùi Đình Tú

Phó Chủ nhiệm khoa phụ trách Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

18

Ông Trịnh Anh Vũ

Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

19

Ông Phan Hoàng Anh

Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Trường ĐH Công nghệ

Thành viên

 

>>> Các tin tức liên quan:

- Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường ĐHCN nhiệm kỳ 2021-2026

- Hội đồng Trường ĐH Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026 với nhiều thành viên đặc biệt

- Nhiều định hướng phát triển quan trọng của Trường Đại học Việt Nhật trong giai đoạn mới

 Phúc Lộc - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ