TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 13/01/2023 GMT+7
Đổi mới quản trị đại học đảm bảo sự phát triển bền vững
Đó là một trong những mục tiêu trọng tâm của ĐHQGHN trong năm 2023 được Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân khẳng định tại phiên họp thường kì thứ IX, Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kì 2018 – 2023 vào ngày 12/01/2023.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 2536/NQ-HĐ, ngày 29/7/2022 của Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Hội đồng đã thảo luận và thông qua các nội dung chính: Phương án kiện toàn công tác nhân sự của Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đề án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Đề án chuyển đổi loại hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Viện Quốc tế Pháp ngữ; Đề án phát triển Khoa Các khoa học liên ngành giai đoạn 2023 – 2025; Danh mục đề xuất dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư tại ĐHQGHN.

Thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, ĐHQGHN đã hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy và thực hiện phân cấp, phân quyền, tăng cường tự chủ theo tinh thần Nghị định, Quy chế tổ chức và hoạt động mới về ĐHQG và phù hợp với Luật giáo dục đại học, các Nghị định của Chính phủ về tự chủ đại học.

Về đào tạo, ĐHQGHN đã hoàn thiện mô hình, phương thức, phương pháp đào tạo trực tuyến gắn với đảm bảo chất lượng; Đổi mới cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo tài năng và đào tạo tiến sĩ theo chuẩn mực quốc tế; Triển khai thủ tục hành chính một cửa, một hồ sơ trong hỗ trợ sinh viên.

Về khoa học & công nghệ (KH&CN), ĐHQGHN đã hoàn thiện cơ chế quản lý và đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc biệt để gia tăng chỉ số đổi mới sáng tạo; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên đầu tư các chính sách phát triển, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, tài năng; nhóm nghiên cứu mạnh; Gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động hợp tác phát triển thông qua xây dựng, triển khai các chương trình, dự án lớn và chuyển giao khoa học và công nghệ.

Năm vừa qua, ĐHQGHN đã thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó tập trung số hóa học liệu, dữ liệu cán bộ, sinh viên; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và triển khai đào tạo trực tuyến. ĐHQGHN đã ban hành “Kiến trúc đại học số của Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0”; ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Đại học số đến năm 2025 tại ĐHQGHN; xây dựng Hướng dẫn về bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật cơ sở dữ liệu trên các nền tảng công nghệ thông tin của ĐHQGHN; xây dựng, đề xuất Khung ICT đô thị Đại học thông minh của ĐHQGHN tại Hòa Lạc…

ĐHQGHN cũng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, trong đó hình thành khu trung tâm, triển khai tốt các dự án theo kế hoạch, đưa vào sử dụng các hạng mục công trình đã hoàn thành, bước đầu hình thành không gian lõi của dự án đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Năm 2022 đánh dấu sự chuyển mình của Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc khi Cơ quan ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, trực thuộc chính thức làm việc, giảng dạy và học tập tại đây. ĐHQGHN đã thực hiện kế hoạch 300 ngày với nhiều hạng mục công trình được hoàn thành, đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy cho sinh viên, giảng viên.

Năm 2023, ĐHQGHN xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: (1) Hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế tự chủ của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc gắn với quản trị đại học theo tiếp cận hiệu quả phù hợp với Nghị định, Quy chế mới về ĐHQG, Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật khác có liên quan; tập trung phát triển đội ngũ giảng viên - nhà khoa học, cán bộ khoa học xuất sắc với quy mô, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN. (2) Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo: Triển khai các chương trình thu hút, đào tạo nhân tài; các mô hình đào tạo hiện đại theo hướng thúc đẩy liên thông và gắn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN; tổ chức đào tạo và triển khai các chính sách, hoạt động hỗ trợ, phục vụ sinh viên, giảng viên tại Hòa Lạc. (3) Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển doanh nghiệp spin-off, hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh; tiếp tục thúc đẩy công bố quốc tế; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án lớn và chuyển giao công nghệ, gắn kết với hoạt động hợp tác hướng tới xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, sản xuất thử nghiệm đến thương mại hóa. (4) Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học của ĐHQGHN: OneVNU, MyVNU, VNUPortal. (5) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, trong đó tập trung hoàn thành không gian lõi của dự án đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp phục vụ tốt hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tại cơ sở Hòa Lạc; khởi công một số công trình của dự án World Bank. (6) Đa dạng hoá, thực chất hoá các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế; xúc tiến hợp tác, phát triển đối tác, thúc đẩy triển khai và khai thác hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế và gia tăng nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao vị thế của ĐHQGHN.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Quân cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN trong năm tới đó là đổi mới công tác quản trị đại học; tăng cường phân cấp và triển khai cơ chế tự chủ kết hợp với quản trị theo mục tiêu và chuyển đổi số để đảm bảo sự phát triển bền vững. Đồng thời, ĐHQGHN sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo trong một số lĩnh vực, đặc biệt là khoa học cơ bản; triển khai mô hình giáo dục toàn diện cho sinh viên chính quy tại Hòa Lạc. ĐHQGHN cũng tập trung đầu tư, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh đạt trình độ khu vực và quốc tế, làm hạt nhân tăng cường năng lực khoa học và công nghệ của ĐHQGHN; đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để đưa một số kết quả nghiên cứu, phát minh, sáng chế vào đời sống, phục vụ trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu cho ý kiến về từng nội dung được trình bày tại phiên họp. Hội đồng thống nhất cao với kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, nhất trí thông qua các đề án và biểu quyết giao cho Ban Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện các nội dung cụ thể.

 

Các tin liên quan:

- Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023: ĐHQGHN sẵn sàng cho những mục tiêu mới

- Hội đồng ĐHQGHN thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

 Thu Huệ
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ