Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hoàn thiện công tác giáo trình
Sáng 7/6/2011, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị về công tác giáo trình dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Phạm Trọng Quát.

Ngay từ ngày đầu thành lập, ĐHQGHN đặt mục tiêu phấn đấu năm 2000 sẽ có đầy đủ bộ sách, giáo trình các môn học thuộc chương trình đào tạo đại học và sau đại học. PGS.TS Nguyễn Văn Nhã - Trưởng Ban Đào tạo cho biết, Từ năm 2004 đến nay, ĐHQGHN cơ bản đã đảm bảo đủ giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo các môn học cho sinh viên, trong đó có tài liệu đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế và có tính cập nhật cao. Các nguồn lực cũng đã được chia sẻ và dùng chung trong toàn ĐHQGHN: mạng Intranet của ĐHQGHN, CSDL môn học (465.304 cuốn sách, 2.145 đầu tạp chí), CSDL trên đĩa CD-ROM (nguồn tin offline), CSDL trực tuyến (nguồn tin online: tạp chí điện tử, sách, bài giảng điện tử với tổng số gần 60.000 cuốn),… Trong kế hoạch 5 năm (2011-2015), ĐHQGHN ưu tiên tiếp tục đề án “Xây dựng tủ sách khoa học ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế”, tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học ở dạng số hóa, học liệu mở từng bước đạt chuẩn quốc tế.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị đào tạo, Nhà xuất bản, Nhà in, Trung tâm Thông tin thư viện đã đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Quy định về công tác giáo trình của ĐHQGHN để hoàn thiện sớm ban hành và triển khai.
PGS.TS Phạm TRọng Quát - Phó Giám đốc ĐHQGHN - phát biểu.
Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Phạm Trọng Quát nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung vào 3 mục tiêu chính: thứ nhất, đẩy mạnh công tác giáo trình để đáp ứng được nhu cầu trong giai đoạn mới và trong phương thức đào tạo tín chỉ; thứ hai, đảm bảo các môn học phải ổn định, giáo trình hoặc bài giảng phải được các đơn vị đào tạo lựa chọn, phấn đấu năm học 2011-2012 tất cả các môn học trong khung chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược có ít nhất 1 giáo trình bằng tiếng nước ngoài, 1 giáo trình song ngữ; thứ ba, nâng cao chất lượng giáo trình bài giảng, khuyến khích biên soạn sách chuyên khảo bằng tiếng Anh.
Để dạt được mục tiêu đó, trước mắt chúng ta cần hoàn thiện, ban hành quy chế mới về giáo trình. Bên cạnh đó, hàng năm các đơn vị cần đánh giá tình hình công tác giáo trình trong chương trình đào tạo do nhà trường quản lí. Nâng cao công tác lập kế hoạch công tác giáo trình.

 Việt Hà
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   |