Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN
Sáng 22/9/2011, tại Trường ĐH Kinh tế, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị triển khai “Hướng dẫn xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN”.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và đội ngũ các cán bộ làm công tác Đảm bảo chất lượng ở các đơn vị thuộc ĐHQGHN.
Theo PGS.TS Nguyễn Quý Thanh – Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Hướng dẫn này được ĐHQGHN ban hành ngày 15/6/2011, với mục đích nhằm xây dựng nhận thức, thói quen làm việc có chất lượng ở mỗi cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên và người học trong tất cả các đơn vị thuộc ĐHQGHN. PGS.TS Nguyễn Quý Thanh đồng thời chia sẻ các thông tin về khái niệm và cách tiếp cận về chất lượng, văn hóa chất lượng, các bước xây dựng và lộ trình phát triển văn hóa chất lượng,…
Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm triển khai xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng tại Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐH Kinh tế,… Hầu hết các đại biểu cùng cho rằng sự đồng thuận là yếu tố cốt lõi để phát triển văn hóa chất lượng.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   |